Anglès per a nens de 6 a 10 anys

El joc és l'eina més motivadora per a un aprenentatge significatiu
Anglès per a nens de 6 a 10 anys

El nostre mètode d’aprenentatge es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, ja que, cada nen té unes característiques pròpies. Per això, tenim en compte les diferents habilitats d'aquests així com les seves necessitats i ritmes d’aprenentatge.

L'ensenyament i l'adquisició de l'anglès es fa de manera natural, dinàmica i efectiva, però sobretot engrescadora per als alumnes.

Metodologia activa, creativa i innovadora: la gamificació

Sabem que un infant feliç obté millors resultats a l’escola. És per això que la nostra acadèmia es treballa la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura a través de la combinació de metodologies actives, innovadores i creatives: la gamificació (amb material manipulatiu i de creació pròpia), els escape rooms (on fem ús de les pantalles interactives de l’aula i proposem diferents reptes i missions que els alumnes han de resoldre a partir dels coneixements apresos) i el treball per projectes (les unitats didàctiques estan vinculades a projectes vivencials i significatius, a situacions reals i pràctiques). La proposta d’activitats i jocs a l’aula, seguint aquesta filosofia, fa que els infants i joves participin molt més activament i estiguin molt més evocats i receptius a l'aprenentatge, desenvolupant el seu màxim potencial.

Fem especial èmfasi en el fet que l'alumnat sàpiga expressar-se oralment amb la màxima fluïdesa i pronúncia, tot aprenent estructures de diversa complexitat així com un lèxic variat de diversos temes que interessin a l'alumnat i adients al seu ambient quotidià. Per això, realitzem diversos jocs de rol, presentacions orals i “miniprojects” (individuals o en parelles). De mica en mica, i seguint el seu creixement, incorporem la lectura i l’escriptura (creant els nostres diaris interactius i el blog de l’escola).

En aquesta etapa, es fomenta un clima positiu a l’aula, el treball en equip, la confiança en un mateix, la col·laboració i el respecte. Gràcies a aquestes bases, l’aprenentatge de l’anglès acaba essent una experiència positiva, engrescadora i divertida per als infants. Tot l’aprenentatge que es basa en un joc, s’assimila i es consolida més ràpidament. Per això, la gamificació és la nostra eina principal de l'ensenyament-aprenentatge a l’aula.

“Algunes de les nostres activitats a l’aula són: els jocs de moviment, de taula, interactius, de rol... Els miniprojects temàtics i les presentacions orals (sobre ciència, art, salut, cultura, relacionat amb els continguts de la programació, per tal d'aplicar de forma pràctica i significativa el coneixement de la llengua anglesa)”.

Nivell: Kids 1 (6 anys)

Escolta, comprensió, parla i iniciació a l’escriptura

En aquesta etapa els alumnes s’endinsen en l’aprenentatge de l'anglès de forma divertida i dinàmica, amb jocs més complexes, cançons divertides, contes variats i fan una introducció a la lecto-escriptura anglesa de forma progressiva i a partir del descobriment.

Nivell: Kids 2 (7-8 anys)

Escolta, comprensió, parla i iniciació a l’escriptura

En aquesta etapa, els alumnes comprenen i s'expressen de forma oral jugant, cantant i s'introdueixen en la lecto-escriptura per mitjà de jocs manipulatius, cançons i “miniprojects” temàtics.

Nivell: Kids 3 (8-9 anys)

Escolta, comprensió, parla i lecto-escriptura

En aquesta etapa, els alumnes comprenen i s'expressen de forma oral mitjançant els jocs de rol on l’aprenentatge és vivencial i significatiu. Es proposen situacions que simulen la realitat dels infants i els seu dia a dia quotidià. Desenvolupen més àmpliament la lecto-escriptura a partir de jocs pràctics, cançons, roleplays i “miniprojectes” temàtics i exposicions.

Nivell: Kids 4 (9-10 anys)

Escolta, comprensió, parla i lecto-escriptura

En aquesta etapa, els alumnes continuen amb la pràctica d'expressió oral a través de jocs, roleplays i cançons. Desenvolupen més habilitats en lecto-escriptura a partir de jocs pràctics, “miniprojects” temàtics i la redacció de textos creatius.

Professors
James

James

Professor d'anglès i cap d'estudis

Hola! Em dic James i sóc australià.

Marta

Marta

Direcció i professora d'anglès

Hi! Em dic Marta i soc la directora de Challenge

Vinyet

Vinyet

Professora d'anglès i alemany

Hallo! Hello! Em dic Vinyet i ensenyo anglès i alemany a Challenge des del 2021

Marina

Marina

Professora d'anglès

Hi, em dic Marina i ensenyo anglès a Challenge des del 2021

Joana

Joana

Professora d'anglès

Hola, sóc la Joana! Ensenyo anglès a Challenge des del 2021

Laia

Laia

Professora d'anglès

Hola, soc la Laia i aquest 2023 m'estreno com a professora d'anglès per infants a Challenge!

Unai

Unai

Professor d'anglès

Hola, soc l'Unai i aquest 2023 m'estreno com a professor d'anglès per infants i adolescents a Challenge

Rebecca

Rebecca

Professora d'anglès

Hi! I'm Becky, I qualified as an EFL teacher in 2021 in the UK.

Detalls del curs:
  • Durada: 1,5 hores /setmana
  • Nivell: Bàsic
  • Horari: Tarda
  • Alumnes per classe: 9
  • Objectiu: Fer de l’aprenentatge de l’anglès, un joc de nens!

Quin idioma vols aprendre?

Classes dinàmiques, mètodes innovadors, flexibilitat d'horaris i preus assequibles.