Anglès per a nens de 6 a 10 anys

El joc és l'eina més motivadora per a un aprenentatge significatiu
Anglès per a nens de 6 a 10 anys

Objectiu: fer de l’aprenentatge de l’anglès, un joc de nens

El nostre mètode d’aprenentatge es basa en la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner, ja que, cada nen té unes característiques pròpies. Per això, tenim en compte les diferents habilitats d'aquests així com les seves necessitats i ritmes d’aprenentatge.

L'ensenyament i l'adquisició de l'anglès es fa de manera natural, dinàmica i efectiva, però sobretot engrescadora per als alumnes.

Metodologia activa, creativa i innovadora: la gamificació

Sabem que un infant feliç obté millors resultats a l’escola. És per això que la nostra acadèmia es treballa la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura a través de la combinació de metodologia actives, innovadores i creatives: la gamificació (amb material manipulatiu i de creació pròpia), els escape rooms (on fem ús de les pantalles interactives de l’aula i proposem diferents reptes i missions que els alumnes han de resoldre a partir dels coneixements apresos) i el treball per projectes (les unitats didàctiques estan vinculades a projectes vivencials i significatius, a situacions reals i pràctiques). La proposta d’activitats i jocs a l’aula, seguint aquesta filosofia, fa que els infants i joves participin molt més activament i estiguin molt més evocats i receptius a l'aprenentatge, desenvolupant el seu màxim potencial.

Fem especial èmfasi en el fet que l'alumnat sàpiga expressar-se oralment amb la màxima fluïdesa i pronúncia, tot aprenent estructures de diversa complexitat així com un lèxic variat de diversos temes que interessin a l'alumnat i adients al seu ambient quotidià. Per això, realitzem diversos jocs de rol, presentacions orals i “miniprojects” (individuals o en parelles). Mica en mica, i seguint el seu creixement, incorporem la lectura i l’escriptura (creant els nostres diaris interactius i el blog de l’escola).

En aquesta etapa, es fomenta un clima positiu a l’aula, el treball en equip, la confiança en un mateix, la col·laboració i el respecte. Gràcies a aquestes bases, l’aprenentatge de l’anglès acaba essent una experiència positiva, engrescadora i divertida per als infants. Tot l’aprenentatge que es basa en un joc, s’assimila i es consolida més ràpidament. Per això, la gamificació és la nostra eina principal de l'ensenyament-aprenentatge a l’aula.

“Algunes de les nostres activitats a l’aula són: el jocs de moviment, de taula, interactius, de rol... Els miniprojects temàtics i les presentacions orals (sobre ciència, art, salut, cultura, relacionat amb els continguts de la programació, per tal d'aplicar de forma pràctica i significativa el coneixement de la llengua anglesa)”.

Nivell kids 1 (6 anys)

Escolta, comprensió, parla i iniciació a l’escriptura

En aquesta etapa els alumnes s’endinsen en l’aprenentatge de l'anglès de forma divertida i dinàmica, amb jocs més complexes, cançons divertides, contes variats i fan una introducció a la lecto-escriptura anglesa de forma progressiva i a partir del descobriment.

Nivell kids 2 (7-8 anys)

Escolta, comprensió, parla i iniciació a l’escriptura

En aquesta etapa, els alumnes comprenen i s'expressen de forma oral jugant, cantant i s'introdueixen en la lecto-escriptura per mitjà de jocs manipulatius, cançons i “miniprojects” temàtics.

Nivell kids 3 (8-9 anys)

Escolta, comprensió, parla i lecto-escriptura

En aquesta etapa, els alumnes comprenen i s'expressen de forma oral mitjançant els jocs de rol on l’aprenentatge es vivencial i significatiu. Es proposen situacions que simulen la realitat dels infants i els seu dia a dia quotidià. Desenvolupen més àmpliament la  lecto-escriptura a partir de jocs pràctics, cançons, roleplays i “miniprojectes” temàtics i exposicions.

Nivell kids 4 (9-10 anys)

Escolta, comprensió, parla i lecto-escriptura

En aquesta etapa, els alumnes continuen amb la pràctica d'expressió oral a través de jocs, roleplays i cançons. Desenvolupen més habilitats en lecto-escriptura a partir de jocs pràctics, “miniprojects” temàtics i la redacció de textos creatius.

Detalls del curs:
  • Durada: 1,5 hores /setmana
  • Nivell: Bàsic
  • Horari: Tarda
  • Alumnes per classe: 9
  • Objectiu: Fer de l’aprenentatge de l’anglès, un joc de nens!

Quin idioma vols aprendre?

Classes dinàmiques, mètodes innovadors, flexibilitat d'horaris i preus assequibles.